loading
Naša adresa Kajakárska 1, 92101 Piešťany

Priebeh a pokyny

01
Gradation Image
Konzultácia a vstupné vyšetrenie
Transplantácii vlasov predchádza konzultácia s lekárom, ktorý bude zákrok vykonávať. Zhodnotí sa Váš stupeň plešatosti, hustota a kvalita Vašich vlasov. Navrhne sa optimálny postup riešenia Vášho problému.
02
Gradation Image
Extrakcia folikulárnych jednotiek
V prvej fáze zákroku sa po lokálnom znecitlivení odoberajú jednotlivo folikulárne jednotky z odberovej oblasti. Leží sa na bruchu. Počas odberu si môžete aj pospať. Táto fáza trvá 1 až 2 hodiny a v prípade potreby sa môže urobiť krátka prestávka.
03
Gradation Image
Vytváranie vpichov pre štepy a implantácia
Na príjmovom mieste sa po miestnom znecitlivení urobia vpichy pre štepy. V poslednej fáze sa do pripravených vpichov implantujú vlasové štepy. Leží sa na chrbte približne 1-2 hodiny a počas toho si môžete pozrieť film.
04
Gradation Image
Pacient bezprostredne po zákroku
Po skončení Vám vysvetlíme pooperačné pokyny a odchádzate domov bez obväzov. 

Pokyny pred zákrokom

Pokyny po zákroku

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.