Zdravotnícke zariadenie špecializované na transplantáciu vlasov

Priebeh zákroku u nás

Konzultácia a vstupné vyšetrenie

Transplantácii vlasov predchádza konzultácia s lekárom, ktorý bude zákrok vykonávať. Zhodnotí sa Váš stupeň plešatosti, hustota a kvalita Vašich vlasov. Navrhne sa optimálny postup riešenia Vášho problému.

Extrakcia folikulárnych jednotiek

V prvej fáze zákroku sa po miestnom znecitlivení odoberajú jednotlivo folikulárne jednotky z odberovej oblasti. Počas odberu si môžete kľudne pospať, keďže zákrok je bezbolestný. Táto fáza trvá približne 2 hodiny a v prípade potreby sa môžu urobiť krátke prestávky.

Po ukončení odberu nasleduje prestávka

Vytváranie vpichov pre štepy

Na príjmovom mieste sa po miestnom znecitlivení urobia vpichy pre všetky štepy.

Sadenie štepov implantérom

V poslednej fáze sa do pripravených vpichov implantujú vlasové štepy. Leží sa na chrbte približne 2 hodiny a počas toho si môžete pozrieť film.

Pacient bezprostredne po zákroku

Po skončení Vám vysvetlíme pooperačné pokyny a odchádzate domov bez obväzov.
Zákrok môžeme vykonať aj bez vyholenia hlavy.