Zdravotnícke zariadenie špecializované na transplantáciu vlasov

Najnovšia metóda transplantácie vlasov

Zoskupenie vlasov do folikulárnych jednotiek
Zoskupenie vlasov do folikulárnych jednotiek
Implantácia
Implantácia

Kombinácia špeciálne navrhnutých nástrojov a vysokoškoleného lekárskeho tímu umožňuje vytvoriť úplne prirodzený výsledok pre našich klientov.

Je to minimálne invazívna technika, ktorá na rozdiel od starších metód nevyžaduje používanie skalpela, vyrezávanie pásu kože a šitie.

Vlasové folikuly sú jednotlivo odoberané z oblasti, kde vlasy nevypadávajú a sú presadené na miesta, kde vlasy už vypadli. Transplantujeme vlasy vo forme folikulárnych jednotiek – skupinky 1 až 4 vlasových folikulov, ktoré spolu prirodzene vyrastajú. Správnym rozmiestnením folikulárnych jednotiek na príjmovom mieste sa dosiahne prirodzený vzhľad transplantovaných vlasov.

Najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie estetického vzhľadu je implanter, ktorým sa dá presne kontrolovať hĺbka, správny uhol a smer implantovaných vlasov.

Tento druh transplantácie vlasov je vhodný pre:

Dá sa prispôsobiť aj finančným a časovým možnostiam pacientov. Podľa potreby sa dá naplánovať a pokračovať v obnove vlasov v ľubovoľnom čase bez toho, aby pri každom zákroku vznikala ďalšia trvalá jazva na odberovom mieste ako pri starej vyrezávacej metóde.