Zdravotnícke zariadenie špecializované na transplantáciu vlasov

Naši klienti

Keďže diskrétnosť je jedna z najdôležitejších požiadaviek našich klientov, máme tu pre Vás na ukážku len niektorých, ktorí súhlasili s uverejnením ich fotodokumentácie na stránke. My im za to ĎAKUJEME.

Klient 1 – 630 folikulárnych jednotiek = 1259 vlasov


Odberové miesto je už po týždni zahojené, bez jaziev a hustota vlasov v oblasti zostala zachovaná.

V príjmovej oblasti po 2 týždňoch nevidno stopy po zákroku a transplantované vlasy sa nedajú rozlíšiť od tých pôvodných.

Poznámka: Nie je nutné vyholiť hlavu pred zákrokom.

Klient 2 – 553 folikulárnych jednotiek = 920 vlasov